KadincaSayfa.Com

Hastalıklar

Halk arasında saç kıran veya kıl kıran olarak bilinen saç hastalığının tıp dilinde adı Alopesi areata olarak bilinir. Saçlı deride hiçbir belirti göstermeden, birden bire gelişen öbek öbek dökülen, boşluklar oluşturan bir hastalıklardan biridir. Saçkıran hastalığının, sık sık tekrarlaması ve nasıl ilerleyeceğinin tespit edilememesi sebebiyle, kişinin yaşam kalitesini düşürmesi olasıdır. Saç...
Kum dökme olarak ifade edilen sorun, sağlık açısından taş dökme, taş düşürme olarak bilinir. Kum dökme aslında çok küçük taş dökme olayıdır. Yani dökülen aslında kum değil çok ufak parçalar halindeki böbrek taşıdır. Bu dökülen böbrek taşları çok ufalanmış halde olduğu halk arasında kum dökme olarak ifade edilir. Halk arasında Böbrek...
Böbrekler kaburganın alt kısmında karın boşluğunun yanında yer alan kuru fasulye şeklinde olan organlardır. Böbreklerin görevi kanımızda ki insan için zararlı olan atıkları süzmektir. Böbrekler süzme vazifesi yüzünden ya da farklı nedenler yüzünden sağlıklarını kaybedebilir ve de çok ciddi acı verici ağrıya sebep olabilirler. Böbrek ağrısı: Kasık bölgelerinde doğru yayılmakta olan ağrı...
Romatoid artrit, eklemlerde meydana gelen iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. En sık rastlanılan kronik iltihaplı romatizmal hastalıktır. Romatoid artrit hastalığı eklemlerde bozulmaya sebep olur. Kronik poliartritis olarak da tanımlanabilir. Teşhisinde el ve ayakların filminin çekilmesi gerekir. Romatoid artrit hastalığı, kadınlarda erkeklere nazaran çok daha fazla görülen ve genelde 40 lı yaşlardan...
Parathormonun Biyosentezi ve Yapısı Parathormon, paratiroyit bezlerinin ana hücrelerinde yapılmaktadır. Yapısal açıdan, 84 adet aminoasitten meydana gelen tek bir polipeptit zinciridir. Parathormonun Fizyolojik Etkinliği Kan içindeki kalsiyum miktarını artıran bir tür hormondur; yani kan içindeki kalsiyum seviyesini yükseltir ve bu işlevi kemikten kalsiyum alarak gerçekleştirir. Böbreğe olan etkisiyle fosforun idrar yoluyla atılımını ve...
Yapılan otopsi sonuçlarına bakılarak, safrakesesi kanserinin, tümörünün görülme sıklığı % 0,02 ila % 0,60 arasında değiştiği görülmüştür. Yetişkinlerde % 0,2–5′ine kolosistektomi yani safra kesesinin ameliyatla alınması operasyonu yapılır. Safrakesesi tümörleri tüm tümörlerin arasında yüzde 4′ünü oluşturmaktadır aynı zamanda sindirim sistemi tümörleri arasındaki yeri ise altıncı sıradır. Yetişkinlerin yüzde 90′dan fazlasında...
“Ekinokokus granulozus” tenya ekinokokus isimli asalağın, larvalarının kişinin vücudunda karaciğer, akciğer veya başka dokulara yerleşmesi ile çeşitli bozukluklara sebep olması durumuna “Hidatidoz”adı verilir. Genelde köpeklerin ince bağırsağında parazitlenen tenya ekinokokusun yumurtaları veya gebe halkaları köpeğin dışkılaması ile etrafa dağılmaya başlar. Bu etrafa yayınlan tenyalı yumurtalar ile kirlenen içme suyu, meyve...
Prostat İltihabı Nedir? Prostat bezi dediğimiz alanda uzun sperm kanalları vardır. E.coli adındaki bakteriler bu kanallara yerleşip iltihap oluşturmaktadır. Bununla birlikte idrar yollarındaki her hangi bir iltihap da prostata ulaşıp iltihaba neden olabilir. Unutmamak gerekir ki prostat iltihabı özellikle de cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık değildir. Her erkekte görülebilir. Ergenlik çağını...
Mitral kapak, kalpte var olan 4 kapaktan birisi olup, kalbin sol yanını sol kulakçık (atrium) ve sol karıncık (ventrikül) olarak ikiye böler. Mitral kapak yetmezliği ise kalbin içindeki mitral kapağın olması gerektiği şekilde kapanmadığı, kronik ve ilerleyici bir kalp hastalığıdır. Mitral kapağın işlevini tam olarak yerine getirememesi yani tam olarak...
Kürek kemiği ağrıları Toraks Çıkım Sendromu ya da Omuz Kapanı Hastalığı adı ile tanınan Torasik Outlet Sendromu (TOS) kollara giden damar ve sinirlerin; boyun, omuz ve göğüs kafesinin birtakım bölümleri arasından ilerlerken baskıya uğraması sonucu oluşan, kol, omuz, boyun ve sırtta meydana gelen ağrı ve uyuşmalar, kimi zaman da kolda şişme...
Pankreas, kişinin karın boşluğunda, omurganın bel kısmının hemen önünde bulunan salgı bezidir. Pankreasın ortalama 15–20 cm olup, ağırlığı kadınlar 55 gr erkeklerde 70 gr civarındadır. Pankreas görünüş olarak önden arka kısma doğru yassılaşan çengel tipindedir. Konjenital Pankreas Bozuklukları Halka Şeklinde Parkreas: On iki parmak bağırsağının etrafını saran, halka biçimindeki pankreas barsak tıkanmasına...
Mesane taşları çok sık rastlanılan hastalıklar arasındadır. Mesane taşları genellikle böbrekten mesaneye düşen böbrek taşlarıdır. Böbrek taşı ilk önce üretere geçiş yapar ve oradan da mesaneye geçer. Mesaneye gelen böbrek taşı, mesaneden daha enli bir yapıya sahip olan üreter sayesinde vücuttan dışarı atılmaktadır. Mesane infeksiyonu, mesane taşlarının meydana gelmesinin sebeplerinden...
Polikistik böbrek, genetik bir yapı bozukluğu olup, çoğunlukla her iki böbrekte de kistler vardır. Polikistik böbrek hastalığında, fonksiyonları yürüten böbrek dokusunun ilerleye zaman içersinde azalarak, yerini çeşitli ebatlarda kistlerin alması ile çoğunlukla böbrek yetmezliği ve üremi yani kandaki üre oranının çoğalması sonucu meydana gelir. Polikistik böbrek hastalığının kadın, erkek ayrımı...
Periton, karın içersinde bulunan birden çok organın, dış yüzünün tamamını veya bir kısmını kapatan, aynı zamanda bu organları karın içi yapıları ile karın duvarlarına bağlayıp, karın içersindeki yerlerinin belli bir seviyede sabit kalmalarını sağlayan bir tür zardır. Periton, erkeklerde kıvrımlı bir kese şeklindeyken, kadınlarda “Tuba uterinalar” bu keseye açıldığından kapalı...
Salmonella, kişiyi ishalli hastalığa götüren bir tür bakteri grubudur. Çoğunlukla, hayvan dışkısı bulaşan besinlerden yayılan salmonellanın bir den çok değişik türü vardır. SALMONELLA YA SEBEP OLAN FAKTÖRLER Çiğ olan besinler veya yeteri kadar pişmemiş olan besinlerin çok fazla tüketilmesi. Yumurta veya pastörize edilmemiş sütlerin tüketilmesi. Alınan besinlerin yeteri kadar temizlenmeden, yıkanmadan tüketilmesi, besinler üzerindeki...
Kan içinde dolaşan eritrositlerin genelde ortalama yaşam süresi 120 gün civarındadır. Bu sürecin sonunda parçalanmış olan eritrositlerin içinde bulunan hemoglobin bir dizi kimyasal reaksiyon vasıtasıyla bilirubine dönüşürler. Hemoglobin aslında kırmızı renkli bir bileşik olmasına rağmen, bilirubin sarı renklidir. Hemoglobinin yıkılması sonucu meydana gelen, bilirubin serumda albumine bağlanıp karaciğere taşınmaktadır. Bu...
Testis kanserleri, çoğunlukla 15 ila 35 yaş arasındaki erkeklerde görülen kanser türüdür. Testis tümörleri, erkeklerde görülen kanser türlerinin yüzde birini oluşturur. Bir yıl içinde yüz bin kişiden 3 kişide testis tümörü tespit edilir. Ancak 20 ila 40 yas arasındaki erkeklerde bu oran yüz bin kişide 6 kişi olarak değişmektedir. Önceki...
Sakal kıran, petek görünümlü bir yapısı olan ve bu sebeple favus adıyla tabir edilen kelikle edici özelliği olan bir hastalıktır. Çok eski yıllardan beri görülen bu kellik hastalığının asıl etkeni sadece insanlarda görülen Trichoph­yton schonleinii’dir. Favus son derece bulaşıcı bir hastalık olup, Alman Doktor Johann Lukas Schönlein tarafından tanımlanmıştır. Çocuklarda...