KadincaSayfa.Com

Yemek borusu kanseri

Yemek borusu kanseri

Yemek borusu kanseri, geleneksel beslenme alışkanlıklarına göre farklı coğrafi dağılımlarına görülme riski en yüksek olan kanser türlerinden biridir. Yemek borusu kanserinin görülme sıklığı, kişilerin yaşadığı coğrafi bölgelere 100 ila 200 kat değişim göstermektedir. Yemek borusu kanserinin ülkemizde en sık görüldüğü bölgeler Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Dünyada da en çok orta doğu ülkelerinde ve uzak doğu ülkelerinde yemek borusu kanseri görülür.
Uzun süreli alkol kullanan, uzun süreli sigara kullanan kişilerde yemek borusu kanserine daha çok rastlanılmaktadır.
Yemek borusu kanseri tanısı
Kişide yemek borusu kanseri başlangıcında, ilk önce yutkunma güçlüğü görülür. Bu yutkunma güçlüğü ilk başlarda sadece katı gıdalarda görülürken, zamanla sıvı gıdalarda da görülmeye başlanır. Bu aşamada çekilen bilgisayarlı tomografi evreleme açısından yardımcı bir tanı koyma yöntemidir.
Yemek-borusu-kanseri Yemek borusu tedavisi
Özofagus tümörlerinde yapılan temel tedavi yöntemi cerrahi tedavi yöntemidir. lakin ameliyat mortalitesi genelde yüksektir ve tümörün çıkarıldığı durumlarda bile lokal ve sistematik tekrarlamalar sebebiyle 5 yıl sağ kalım %20 civarındadır. Agresif cerrahinin faydası sadece alt özofagus tümörlerinin tedavisinde başarı göstermiştir..
Ameliyat esnasında en korkulan komplikasyon, bu sırada oluşabilecek erforasyonlardır. Yani kanama, basınç nekrozu, yabancı cisim reaksiyonu ve tıkayıcı fibrozis gibisorunlar bir diğer komplikasyonlardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.